Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Wijnboetiek

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door ‘De Wijnboetiek’ om te gebruiken in relatie met haar klanten.

1.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Wijnboetiek en op elke overeenkomst tussen jou en De Wijnboetiek. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.3 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij deze voorwaarden aanpassen dan zullen wij je daar altijd van op de hoogte stellen.

PRIVACY

2.1 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via https://www.dewijnboetiek.nl/privacybeleid.

HET AANBOD VAN ONZE PRODUCTEN

3.1 Beperkte geldigheidsduur

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan vermelden wij dit altijd nadrukkelijk op onze website of in onze communicatie.

3.2 Prijs

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.

3.3 Kennelijke vergissing

Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

JOUW BESTELLING

4.1 Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en De Wijnboetiek komt tot stand nadat je de bestelling op de website (www.dewijnboetiek.nl) hebt afgerond en van ons een bevestigingsemail hebt ontvangen met daarin de details van je bestelling. Bestellingen geplaatst door personen jonger dan achttien (18) jaar worden niet in behandeling genomen.

4.2 Bezorgkosten

De bezorgkosten bedragen €5,95 voor orders tot €49,99. Voor orders van €50,- of meer worden geen bezorgkosten gerekend. Voor specifieke bestellingen en bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door De Wijnboetiek vast te stellen bezorgkosten.

4.3 Persoongegevens

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

4.4 Levering

Als uitgangspunt leveren wij bestellingen die voor 18:00 uur zijn besteld de volgende dag bij PostNL, tenzij (I) de volgende dag een zondag of maandag is, (II) een ander levermoment expliciet is overeengekomen, (III) sprake is van overmacht aan de kant van De Wijnboetiek, (IV) het product niet voorradig is; en/of (V) sprake is van een afwijkende bestelling, zoals een bestelling in een geschenkverpakking. In de voorgenoemde gevallen leveren wij bestellingen binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst op het door jou opgegeven adres.

4.5 Vertraging

Indien de bezorging vertraging ondervindt – of slecht gedeeltelijk kan worden geleverd – dan informeren wij je zo snel mogelijk (meestal al binnen 24 uur) en uiterlijk binnen een paar dagen na de datum van de bestelling. Je hebt dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.6 Herroepingsrecht

Na ontvangst van het product op het door jou opgegeven adres heb je veertien (14) dagen de tijd om zonder opgave van reden je bestelling te herroepen. Indien je meerdere producten tegelijk hebt besteld – en deze niet tegelijkertijd arriveren – dan gaat de termijn van veertien (14) dagen in op het moment dat het laatste product is ontvangen.

4.7 Betaling

De aan De Wijnboetiek verschuldigde bedragen dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn te worden voldaan.

4.8 Waardevermindering

Indien je het product op zodanige wijze hanteert die in strijd is met de algemene voorwaarden dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van dit handelen.

TERUGSTUREN

5.1 Informeren

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht dan kan je dit doen door het modelformulier in te vullen en te mailen naar info@dewijnboetiek.nl. Als alternatief voor het modelformulier kan je ook een mail sturen aan info@dewijnboetiek.nl onder vermelding van je NAW-gegevens, besteldatum en factuurgegevens. Na ontvangst sturen wij je een bevestigingsmail.

5.2 Terugsturen

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen – nadat je je herroepingsrecht hebt ingeroepen – dien je het product aan ons terug te sturen.

5.3 Verpakking

Het product dient in de originele verpakking en conform onze instructies teruggestuurd te worden. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product tijdens het terugzenden.

5.4 Bewijslast

Als consument draag je de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van je herroepingsrecht.

5.5 Kosten

De kosten voor het terugsturen van de bestelling komen volledig voor jouw rekening.

5.6 Terugbetaling

Uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat wij het geretourneerde product hebben ontvangen, betalen wij jij de volledige kosten terug, inclusief eventuele kosten voor levering. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt tijdens de bestelling. Indien je gebruikt hebt gemaakt van een duurdere methode van levering dan de standaardlevering dan betalen wij de bijkomende kosten van deze levering niet terug.

VRAGEN OF KLACHTEN

6.1 Omschrijving

Indien je een klacht hebt kun je deze richten aan onze klantenservice via info@dewijnboetiek.nl. Omschrijf in deze email uitgebreid je klacht zodat wij deze zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen. Wij zullen binnen 5 werkdagen op je klacht reageren.

6.2 Geschillen

Mocht je na het afhandelen van de klacht door ons niet tevreden zijn dan kan je de klacht voorleggen aan online geschillenplatform van de Europese Commissie welke te raadplegen is via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6.3 Vragen

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via info@dewijnboetiek.nl. Deze voorwaarden zijn opgesteld op 18 februari 2019.

MODELFORMULIER TERUGZENDING

7.1 Retourformulier

Mocht je niet tevreden zijn over het product of de levering, stuur het product dan binnen 14 dagen na ontvangst terug. Voeg het ingevulde retourformulier bij de retourzending.